Over Yumbo

Welkom bij Yumbo

In 1969 werd het Pre-Yumboiaanse tijdperk afgesloten.  Een groep van ongeveer 30 jongeren uit Bunnik vond dat dat tijdperk al lang genoeg had geduurd. Geheel in lijn met de Flower Power gedachte hadden de jongeren genoeg van het op tijd thuis zijn en het bestaande verzuilde aanbod. Men wilde niet gebonden zijn en vrijheid in doen en laten.

Met een WOEPSE KERSTDISCO in een gehuurde zaal in het dorp werd op uitbundi­ge wijze afscheid genomen van dat tijdperk. Alom paniek in Bunnik! Er zouden alleen maar gemengde verkeringen van komen!  In 1970 werd een eigen gebouw gevonden dat na veel zelf uitgevoerde verbouwingen geschikt was voor Yumboiaanse praktijken. Dit gebouwtje heette de ‘SCHUTTERSHOF’, wat al snel in de volkstaal ingeburgerd werd als ‘Yumbo’.

Oorspronkelijk was Yumbo opgericht voor leden van 17 tot 27 jaar, want voor iedereen toen was 27 jaar vreselijk oud. Yumbo hield je echter jong en 27 jaar bleek niet oud. Het eerste 27-jarige lid werd dan ook vanwege zijn inbreng en populariteit en vanwege het feit dat we zin hadden in een groots feest, erelid.

De Yumboiaanse praktijken, het waren er vele. Zij waren Yumboiaans begeesterd, d.w.z. op gezelligheid ingesteld, maar daarbij cultureel, sociaal en/of creatief (soms sportief) geïnspireerd, soms tot traditie geworden zoals het Yumboweekend; een jaarlijks terugkerend kampeerweekend waarbij we met zijn allen op pad gaan en waarbij de mobiele tap en de geluidsinstallatie meegaan, de wijn- en bieravonden en carnavalsfeesten.

Activiteiten als films, disco’s, popgroepen als Livin’ Blues en Alquin, sportdagen, dauwtrappen, spelletjesdagen, themafeesten en Benefietdagen om een goed doel te steunen al dan niet in samenwerking met andere organisaties.

In 1975 rond ons eerste lustrum publiceerde de gemeente het plan tot reconstructie van de dorpskern. Daarin was voor Yumbo geen plaats meer, De Schuttershof moest weg, maar waar we dan wel heen konden werd niet duidelijk.

Een deel van de inspiratie voor de activiteiten rond het eerste Yumbo-lustrum ontsproot dan ook vanuit deze dreiging en de uitgewerkte energiekelingen. Het werd een Yumbo-week vol met energie en activiteiten, met als gevolg nieuwe leden. Gelukkig dat het reconstructieplan toen niet door ging.  Wel werden we ons bewust van het feit dat er een nieuw plan zou komen, met opnieuw de dreiging van verdwijnen.

Om een officiële status te bereiken en zo een wettig bestaansrecht te krijgen, is van Yumbo een vereniging gemaakt, met statuten en huishoudelijk reglement. De statuten zijn op 5 juli 1977 bij de notaris gepasseerd.

We schrijven weer verder vanaf 1979. Yumbo was nog steeds ongesubsidieerd en alles ging zo zijn gangetje. Wel liep het ledenaantal terug. Gelukkig kon met enkele jubilea (10 jaar in 1980 en 121/2 in 1982) en grootse feesten weer enig leven in de brouwerij komen.

De grootste ramp kwam in 1984 toen we te horen kregen dat we in november van dat jaar weg moesten zijn uit de Schuttershof in verband met de reconstructie van de dorpskern. Paniek.

Naarstig ging men op zoek naar vervangende ruimte. We konden uiteindelijk bij Jadrimex terecht op de Groeneweg 150 vlak bij het station. Maanden lang werd er door velen gewerkt aan het nieuwe onderkomen, onder bezielende leiding van bouwmeester Jan Bakker. Zonder één dag dicht geweest te zijn verhuisde Yumbo op 3 november 1984 van de Schuttershof naar Jadrimex.

Met het nieuwe onderkomen kwam ook de nieuwe energie. Open avonden werden met bands aantrekkelijk gemaakt en de belangstelling groeide. Hierbij werd als hoogtepunt bereikt een open avond ten bate van Greenpeace. 118 niet-leden binnen en een groot bedrag voor Greenpeace was het resultaat.

Yumbo zakte niet in, er kwamen veel nieuwe leden bij en de activiteiten vlogen je om de oren. Het was zo erg dat als er eens een weekend niks gebeurde op Yumbo men gelijk dacht dat het vakantie was.

Het feest mocht echter niet lang duren. In het voorjaar van 1986 bleek dat de grond waarop het Yumbogebouw stond, ernstig door zware metalen was vervuild en gesaneerd moest worden. Yumbo moest weg maar kreeg van Jadrimex de oude kantine als tijdelijk onderkomen aangeboden. Door naïviteit en een typefout kwamen we te zitten in een ruimte die niet geschikt was, die ook niet echt tijdelijk bleek te zijn en waar we ook geen financiële vergoeding kregen voor de geleden schade.

Dit nam niet weg dat er vrolijk doorgefeest werd. Met name de Oud en Nieuw feesten namen grote vormen aan.  Voor Yumbo werd dit naast één groot feest ook een financiële melkkoe. Helaas werd mede door dit soort feesten al snel duidelijk dat we niet langer afhankelijk moesten zijn van Jadrimex en ergens onafhankelijk een onderkomen moesten zien te regelen. Hiervoor werd een aparte verhuiscommissie opgericht.

Deze commissie heeft zich gedurende vijf lange jaren ingezet om binnen de gemeente Bunnik een eigen plaats te veroveren. De gemeente had aanvankelijk geen interesse in het belang van Yumbo.  Slechts na veel praten, schrijven en telefoneren was men bereid iets te doen. Uiteindelijk in de zomer van 1990 kwam er echt schot in. Een stuk boomkwekerij van de gemeente bleek wel vrij gemaakt te kunnen worden om aldaar een nieuw Yumbo op te bouwen. Dit nieuwe gebouw zou een ton gaan kosten. Verscheidene instanties werden aangesproken om de financiering rond te kunnen krijgen. De ledenvergadering besloot na lang beraad dat het toch goed voor de vereniging zou zijn om een eigen gebouw zelf neer te zetten ondanks alle (financiële) risico’s die daaraan verbonden waren.

In oktober 1990 werd de eerste spade tijdens georganiseerde plaatselijke spitkampioenschappen in de grond gestoken voor het (zelf) graven van de fundering.  Wederom onder de bezielende leiding van bouwmeester Jan Bakker werd, met hulp van veel actieve leden, oud-leden, familie en anderen het huidige Yumbogebouw neergezet met een op de eisen en wensen van Yumbo afgestemde inrichting zoals apart gefundeerde draaitafels om overslaan van platen door wild dansende mensen te voorkomen.

In februari 1991 verhuisde Yumbo gedwongen wegens contractbeëindiging naar het nieuwe onderkomen om daar tussen de bouwzooi door te gaan met bouwen en inrichten. Begin april 1991 was het dan eindelijk echt zo ver. Het nieuwe Yumbo kon officieel en met veel bombarie open. De inzet van zovelen bleek zeker niet zonder resultaat te zijn geweest.

In 1994 hebben we in ons 4de onderkomen groots het 25-jarig jubileum gevierd.

Een weekend lang feest met (live) muziek, veel herinneringen en bezoekers van het eerste uur. De Jubileumfeesten eens in de paar jaar georganiseerd, zijn inmiddels traditie waar veel mensen op af komen die ooit op Yumbo rondgelopen hebben en gezorgd hebben dat de club er nog steeds is.

Feesten en leuke activiteiten organiseren; Yumbo bleek een prima uitvalsbasis om dat te doen.

Naast de bandcompetitie “Kleine Prijs van Yumbo” en Rumpsterrock werden er ook feesten georganiseerd als Tam Tam dansfeesten, afstudeerparty’s en dancefeesten met rook en schuim machines. Maar ook cultureel georiënteerde activiteiten als benefietavonden voor Amnesty of Alpe d’huzes, een BBQ ten behoeve van Vluchtelingenwerk of themadagen met eten, muziek en gebruiken uit een bepaald land of rondom een thema worden georganiseerd.

Creatieve geesten leggen de basis voor grote ietwat gekke activiteiten als stranddagen in hartje winter waarbij een paar kuub zand in een verwarmd gebouw, een getimmerd zwembad, zeegezichten, parasols, strandstoelen en in strandoutfit geklede gasten met cocktails het decor vormen voor een geweldig feest.

Of wat te denken van een Flower Power feest of met zijn allen terug naar de oertijd met de Unca Unca Party.

Thematische feesten rondom het surrealistische werk van Salvador Dali waarbij de inrichting van Yumbo aangepast wordt aan het thema of een heuse Hemel en Hel avond met bijpassende inrichting, engelen en duivels, bijpassende muziek, cocktails en meer.

In 2012 hebben we Yumbo nog laten herleven in de Middeleeuwen compleet met een varken aan het spit, zuurdesembrood, Honingmede, uitsluitend abdij- en Trappist bieren, een Schavot, Middeleeuwse Kapel, Vuurspuwers en Jongleurs, De Heilige graal, Ringsteken, Zilverstukken als betaalmiddel, een Blijde en vooral veel in Middeleeuwse kledij uitgedoste mensen.

In 2017 stonden de Veldman Brothers in een uitverkocht Yumbo op het podium voor een heerlijke avond Bluesmuziek en in 2018 was het de beurt aan de Robbert Fossen Blues Band om wederom voor een volle zaal het publiek uit zijn dak te laten gaan.

In 2021 hebben we het 50-jarig jubileum gevierd. Ondanks de Coronamaatregelen kon dit gelukkig gewoon doorgaan. Met eigen t-shirts vers van de pers is het een groot feest geworden. Bekijk daar hier het fotoalbum van!

In principe is op Yumbo alles mogelijk! Met een rijke fantasie, de nodige creativiteit en vooral samenwerking en inzet kunnen geweldige activiteiten en feesten georganiseerd worden.

Gewoon met een drankje bij het kampvuur of aan de bar hangen, een plaatje draaien of een spelletje spelen kan natuurlijk ook.

Gelukkig is er ook voldoende ruimte voor wat kaarten, kletsen of een dartpijltje gooien.

Yumbo is de plek en de faciliteit waar van alles kan plaatsvinden en de mensen maken wat Yumbo te bieden heeft. Dat hebben vele bezoekers de afgelopen 52 jaar gedaan en hopelijk kunnen we dat nog jaren blijven doen.

© 2023 Yumbo - by Bastiaan